Tento projekt je spolufinancován
městem Brnem

Město Brno - logo

Workshopy

V rámci workshopu jsou senioři seznamování s problematikou genealogie, je jim vysvětleno, jak sami mohou pátrat po předcích a sestavit si rodinný rodokmen. Účastnící workshopu pracují s Knihou vzpomínek, která je pomocí jednotlivých kapitol provede jejich životem. Díky konkrétním, avšak otevřeným otázkám podpoří jejich dlouhodobou paměť. Na mysl jim vyvstanou dávno zapomenuté okamžiky z dětství i pozdějšího života. Tuto knihu si každý účastník odnáší s sebou domů, kde může pokračovat ve vzpomínání, doplnit ji fotografiemi a vytvořit tak kroniku svého života. Hmatatelnou stopu, díky které zanechají trvalý odkaz pro pozdější generace.

Pro nás nejsou obyčejné příběhy a malí lidé, protože věříme, že i ty nejvšednější dny jsou různobarevnou životní mozaikou.


Workshop lze uspořádat buď samostatně, nebo v rámci jiné akce např. konference.

Účastníci workshopu obdrží knihu vzpomínek.